דוגמא 3.1: לייזר הליום – ניאון (He – Ne)

איור 3.6 מתאר בצורה פשוטה את רמות האנרגיה של לייזר הליום-ניאון והמעברים העיקריים האפשריים ביניהן.

דיאגרמה פשטנית של רמות אנרגיה עבור לייזר הליום - ניאון

איור 3.6: דיאגרמה פשטנית של רמות אנרגיה עבור לייזר הליום – ניאון

מסת אטום ההליום היא כחמישית ממסת אטום הניאון, וכמות ההליום בשפופרת גבוהה פי 6 מכמות הניאון.

לכן יש לאטומי ההליום סיכוי גדול יותר לקלוט אנרגיה מהאלקטרונים ע"י התנגשויות ולעלות לרמות אנרגיה E3 ו- E5 .

לאטום הניאון יש שתי רמות אנרגיה E3 ו- E5 שהן כמעט שוות לאלו של ההליום, וע"י התנגשויות עם אטומי ההליום המעוררים מועברת אליהם אנרגית העירור, כלומר זהו עירור תהודתי (רזונטיבי) .

פליטת האנרגיה מתרחשת בשלושה אורכי גל בהתאם להפרשים המתאימים בין רמות האנרגיה:

E5 —> E4 => λ1 = 3.391 [μm]

E5 —> E2 => λ2 = 0.632 [μm]

E3 —> E2 => λ3 = 1.152 [μm]

בהמשך נראה כיצד בוחרים מעשית את אורך הגל המסוים אותו רוצים לקבל ביציאה מהלייזר.

בסעיף 6.1.1 מתואר לייזר הליום נאון בפרוטרוט.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"