מבנה מתנד אלקטרוני

לכל מתנד אלקטרוני יש 4 חלקים עיקריים (כמתואר באיור 3.3):

מתנד אלקטרוני

איור 3.3: מתנד אלקטרוני

  • מגבר (Amplifier).
  • מעגל משוב חיובי תהודתי (Resonant Feedback).
  • מצמד מוצא (Output Coupler).
  • מקור הספק (Power Source).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"