ד. עירור כימי

האנרגיה בשיטת עירור זו מסופקת ע"י ריאקציה כימית בין שני יסודות או מולקולות, כפי שנראה בפרק על סוגי הלייזר השונים (ראה סעיף 6.1.9).

ה. הזרמת זרם חשמלי בלייזרי דיודה (ראה סעיף 6.3 על לייזרים מוליכים למחצה).

ו. שיטות עירור מיוחדות ללייזרים ספציפיים:

  • פיצוץ אטומי – עבור לייזר קרני x (ראה סעיף 6.5.2).
  • התפשטות מהירה של גאז בלחץ דרך חריר (Nozzle) – בלייזר גאז דינמי.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"