3.3 מנגנון המשוב

זוהי מערכת המחזירה חלק מקרינת הלייזר הקוהרנטית שנוצרה בתווך הפעיל חזרה לתוכו.

בדרך כלל בנוי מנגנון המשוב משתי מראות הנמצאות בשני קצות התווך הפעיל.

מראות אלו מכוונות כך שקרינת הלייזר תנוע ביניהן במסלול הלוך ושוב בצורה שיווצר "מהוד אופטי" (כפי שנראה בהמשך בפרק 4 על מהודים).

בדרך כלל אחת המראות מחזירה את כל הקרינה הפוגעת בה (100%) חזרה לתווך הפעיל, ואילו המראה השניה מחזירה לתווך 10-99% מהקרינה הפוגעת בה, לפי סוג הלייזר.

חלק הקרינה שאינו מוחזר מהמראות חזרה לתווך, נפלט החוצה בצורת קרינת הלייזר.

תפקידי המשוב:

  • לוודא שבתווך הפעיל יימצאו כל הזמן פוטונים קוהרנטיים שימשיכו את הפליטה המאולצת.
  • לאפשר לכל פוטון מהלך מספיק ארוך בתוך התווך הפעיל, ע"י אילוצו לנוע בתנועה הלוך ושוב כך שתושג ההגברה הנדרשת.

קיימים לייזרים מיוחדים, בהם המשוב מושג באמצעות שיטות שונות, כגון:

  • לייזר DFB.
  • לייזר DBR.
  • לייזר טבעתי Ring Laser.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"