3.4 מצמד המוצא

פרט למיקרים מיוחדים, מצמד המוצא מורכב מהמראה המחזירה בחלקה שהוזכרה בהסבר על מנגנון המשוב.

חלק מהקרינה הפוגעת במראה זו יוצא אל מחוץ לחלל הלייזר (Laser Cavity) ואילו חלקה האחר מוחזר חזרה פנימה.

בלייזר שהקרינה נפלטת ממנו באופן רציף (CW = Continuous Wave) – מוחזרת רוב הקרינה חזרה לחלל הלייזר ורק אחוזים בודדים ממנה נפלטים החוצה.

בלייזרים פולסיים מסוימים – נפלטת החוצה בכל פולס רוב הקרינה הנמצאת בחלל הלייזר באותו רגע.

  • לייזרים פולסיים מתוארים בסעיף 7.3.
  • מתג Q – קיימים מספר סוגים של מנגנונים, ראה סעיף 7.4.1.
  • נעילת אופני תנודה מתוארת בסעיף 7.4.2.

קיימים מספר מנגנונים מיוחדים של מצמד מוצא, המתאימים למערכות ספציפיות:

  • במהוד בלתי יציב, ראה סעיף 4.4.1 – הקרינה יוצאת מצידי המראה.
  • לייזר DFB – שריג בקצה המהוד במקום מראה.
  • לייזר DBR – שריג לאורך המהוד במקום מראה.
  • בלייזר קרני x – מעבר חד פעמי דרך התווך הפעיל.
  • בלייזר דיודה מסוג מיוחד -(Vertical) – הקרינה יוצאת בכיוון מאונך לציר האופטי של הלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"