3. מערכת הלייזר

הלייזר הוא מערכת שניתן להשוותה למעגל תנודה אלקטרוני (מתנד).

מעגל תנודה, כשמו, הוא מעגל היוצר תנודות ללא מנגנון חיצוני מאלץ.

כדי להבין מהו מתנד (אוסצילטור), נסביר תחילה מהו מגבר ומהו משוב:

  • הגברה של אות חשמלי או אקוסטי פירושה הגדלת המשרעת (אמפליטודה) של האות, תוך שמירה על שאר מאפייניו (תדירות, מודולציה וכו').
  • מגבר הוא המתקן היוצר הגברה.

בהתאם:

  • הגברה אופטית פירושה הגדלת המשרעת של האות האופטי תוך שמירה על תכונותיו של האות.
  • מתנד מורכב ממגבר עם משוב.

הלייזר הוא מגבר אור עם תכונות מיוחדות.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"