8. שליטה על תכונות קרינת הלייזר

תכונות קרינת הלייזר מתחלקות לשני סוגים:

  1. התכונות המרחביות של קרינת הלייזר המתארות את התפלגות עוצמת הקרינה והפאזה שלה ברגע מסוים במרחב.
  2. תכונות הקשורות בספקטרום אורכי הגל הנפלטים מהלייזר.

בהתאם, שליטה בתכונות הקרינה הנפלטת מהלייזר מתחלקת לשני נושאים:

8.1 שליטה בתכונות המרחביות של אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר:

8.1.1 שליטה באופני התנודה הרוחביים של אלומת הקרינה.

8.1.2 שליטה באלומת קרינת הלייזר לאחר פליטתה מהמהוד.

8.2 שליטה באורך הגל של אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר:

8.2.1 שליטה באורך הגל הנפלט מהלייזר באמצעות מינסרה בתוך המהוד.

8.2.2 שליטה באורך הגל הנפלט מהלייזר, באמצעות שריג בקצה המהוד.

8.2.3 בחירת אופן תנודה אורכי מסוים באמצעות אתלון.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"