דוגמא 7.15

מהי הנוסחה לחישוב עוצמת האור המתקבלת לאחר שמוסיפים מקטב שלישי בין שני מקטבים המאונכים אחד לשני?

פיתרון דוגמא 7.15:

ברור כי לפני הוספת המקטב השלישי, עוצמת האור לאחר שני המקטבים המאונכים הייתה אפס.

המקטב השלישי יוצר זווית α עם כיוון המקטב הראשון, וזווית: β = 90-α עם כיוון המקטב השני.

נציב נתונים אלו בנוסחה, ונקבל:

I = I0 * (cos α* cos β)2 = (I0/2)2 * (2 * sinα * cosα)2 = I0/4 * sin2

כלומר, עוצמת האור המועברת גדולה מאפס !

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"