חוק מאלוס (1809)

כאשר אור מקוטב בעוצמה I0 עובר דרך מקטב שמישור הקיטוב שלו יוצר זווית a עם כיוון הקיטוב של האור, עוצמת האור (I) שתעבור אחרי המקטב שווה ל:

I = I0cos2α

מתוך עוצמת האור הפוגע במקטב (I0). חוק זה נובע מהעובדה שיחסי האמפליטודות של השדה החשמלי בין האור הפוגע לאור העובר פרופורציוניות ל cosα, והעוצמות מתקבלות מריבוע האמפליטודות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"