4. קיטוב ע"י פיזור

האור הפוגע במולקולות החומר, גורם להן להתנודד. כיוון תנודות המולקולות הוא לפי כיוון השדה החשמלי הפוגע בהן.

שימושים

פיזור קרני השמש באטמוספירה גורם לאור המגיע לצופה על הקרקע בכיוונים מסוימים להיות מקוטב.

צפייה בשמים כחולים דרך מקטב תוך כדי סיבובו, גורמת בזוויות מסוימות לקבלת שמים כהים (משמש לאפקטים בצילום בחוץ).

פיזור זה נוצר כאשר האור פוגע בחלקיקים הקטנים מאורך הגל שלו.

אפקט מעניין במיוחד מתקבל כאשר בשמיים יש עננים לבנים.

האור המוחזר מעננים אלו אינו מקוטב מכיוון שטיפות המים המרכיבות את הענן גדולות מאורך הגל של האור.

שימוש במקטב יגרום להבלטת העננים הלבנים על רקע השמים הנראים כהים דרך המקטב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"