דוגמה לתופעת סיבוב כיוון הקיטוב של האור

כאשר אלומת אור מקוטב קווי פוגעת בגביש איזוטרופי רגיל, מהירות האור בכל הכיוונים בתוך הגביש שווה (מקדם השבירה אינו תלוי בכיוון התפשטות הגל).

ניתן לפרק את ווקטור השדה החשמלי E של הגל הנכנס לגביש לשני מרכיבים (ראה איור 7.31):

  • אחד מקוטב קיטוב מעגלי ימני ER.
  • השני קיטוב מעגלי שמאלי EL.

ווקטורי השדה החשמלי בגביש איזוטרופי

איור 7.31: ווקטורי השדה החשמלי בגביש איזוטרופי

בגביש איזוטרופי שני מרכיבי וקטור השדה החשמלי מסתובבים בתדירות שווה ומתקדמים בגביש במהירות שווה.

לכן סכומם יהיה ווקטור E שכיוונו קבוע במרחב, וגודלו משתנה לפי חוק הרמוני.

ווקטורי השדה החשמלי בגביש איזוטרופי

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"