5. קיטוב ע"י שבירה כפולה

קיימים בטבע גבישים אנאיזוטרופיים, שמקדם השבירה שלהם אינו שווה בכיוונים שונים, ותלוי בכיוון הקיטוב של האור הפוגע בגביש.

דוגמא לגביש מסוג זה היא גביש הקלציט (Calcite), הנקרא גם: Iceland spar.

מכיוון שמקדם השבירה של החומר קובע את מהירות התקדמות האור בחומר (c/n), הרי מקדם שבירה שונה עבור כיווני קיטוב שונים, יוצר הפרש מופע (פאזה) בין שני כיווני הקיטוב.

כלומר: החומר מפצל את אלומת האור הפוגעת בו לשתי אלומות מקוטבות, בכיוונים מאונכים אחת לשניה.

שתי אלומות הקרניים הנוצרות הן:

  1. אלומה רגילה (Ordinary ray) – אלומת קרניים העוברת דרך הגביש במסלול הנקבע על פי חוק סנל לשבירה.
  2. אלומה בלתי רגילה (Extraordinary ray) – אינה מקיימת את חוק סנל, אלא מועתקת הצידה.

אור מקוטב קווית העובר בגביש זה יוצא מקוטב אליפטית.

גבישים אלו מראים תכונה של שבירה כפולה.

למעשה קיימים בחומר מקדמי שבירה שונים עבור האלומה הרגילה והאלומה הבלתי רגילה.

חומר מסוג זה הוא בעל שבירה כפולה (Birefringence).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"