1. קיטוב ע"י החזרה

כאשר קרינה אלקטרומגנטית פוגעת במשטח גבול בין שני תווכים, חלקה מוחזר, וחלקה מועבר.

הקרן הפוגעת, הקרן המוחזרת והקרן הנשברת, נמצאות במישור, הנקרא מישור הפגיעה.

בתחילת המאה ה19- מצא מאלוס (Malus) שאור המוחזר מזכוכית מקוטב חלקית (ראה איור 7.25), ומכסימום קיטוב מתקבל עבור זווית פגיעה של 57°.

שבירת אור והחזרתו במשטח גבול בין 2 תווכים

איור 7.25: שבירת אור והחזרתו במשטח גבול בין 2 תווכים

הסבר לאיור

  • נקודות על כיוון התקדמות האלומה מסמנות קיטוב מאונך למישור הדף, וזהו כיוון הקיטוב של האור המוחזר.
  • חיצים על כיוון התפשטות האלומה מסמנים כיוון קיטוב במישור הדף.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"