מנגנון השבירה הכפולה

מהירות האור בחומר מסוג זה תלויה בכיוון הקיטוב של וקטור השדה החשמלי של האור ביחס לציר הסימטרייה של הגביש (הנקרא: הציר האופטי של הגביש).

כאשר וקטור השדה החשמלי מכוון בכיוון הציר האופטי, יש למהירות האור בחומר ערך אחד, וכאשר הוא מאונך לציר האופטי של הגביש יש למהירות האור בחומר ערך שונה.

כאשר אור פוגע בגביש מסוג זה, כיוון השדה החשמלי של האור הפוגע נמצא בזווית מסוימת לציר האופטי.

ניתן לפרק את וקטור השדה החשמלי ל- 2 מרכיבים מאונכים, המתקדמים בחומר בשתי מהירויות התקדמות שונות.

כאשר האור יוצא מהגביש, מתחברים שני מרכיבי הקרינה ליצירת וקטור גל אור שקול, אשר כיוון הקיטוב שלו יכול להיות שונה מכיוון הקיטוב של האור שנכנס לגביש.

מסקנה: ניתן לנצל גביש מחומר בעל שבירה כפולה על מנת לשנות את כיוון הקיטוב של אור.

קיימים מספר יישומים לחומר בעל שבירה כפולה, ובדרך כלל משתמשים בלוחית מחומר זה, כאשר עובי הלוחית מתוכנן מראש.

בכניסה ללוחית האור מופרד למרכיבי הקיטוב שלו.

כל אחד משני הרכיבים נע בלוחית במהירות שונה, והם מתאחדים שוב ביציאה מהלוחית.

העובי המוגדר של החומר יוצר סיבוב של כיוון הקיטוב בזווית מסוימת.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"