6. לוחית רבע גל

כאשר בוחרים עובי מסוים ללוחית, היוצר הפרש דרכים אופטיות של λ/4 בין כיוון קיטוב אחד לכיוון הקיטוב השני, נוצר הפרש מופע של π/2 בין שני הקיטובים לאחר המעבר דרך הלוחית.

גל מקוטב קווית העובר דרך לוחית רבע גל, יוצא ממנו מקוטב מעגלית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"