במערכת מראות להטיית קרינת לייזר

כאשר משתמשים במערכת מראות להטיית קרינת לייזר (כמתואר באיור 7.28) גורמים לקיטוב חלקי של אלומת הקרינה.

מערכת הטיית אלומת קרינה

איור 7.28: מערכת הטיית אלומת קרינה.

קיימים יישומים באופטיקה בהם יש לקחת בחשבון אפקט זה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"