דוגמא 7.14

חשב איזה חלק מעוצמת האור הפוגע I0 יעבור דרך מקטב, שמישור הקיטוב שלו יוצר זווית של:

60° ,30° ,45°

עם מישור הקיטוב של האור.

פיתרון דוגמא 7.14:

נציב בנוסחת חוק מלוס את ערכי הזוויות הנתונות, ונקבל:

I = I0cos2∝ = 0.75 I0 , 0.5 I0 , 0.25 I0

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"