חלונות קצה בלייזר גזי

בשיטה זו של קיטוב ע"י החזרה משתמשים רבות בלייזרים גאזיים, כאשר חותמים את חלל השפופרת בה נמצא גאז הלייזר בחלונות הנמצאים בזווית ברוסטר לציר האופטי של הלייזר.

הקרינה האלקטרומגנטית הנעה במסלול הלוך ושוב בין מראות המהוד, פוגעת שוב ושוב בחלונות הנמצאים בקצות השפופרת.

מכיוון שהחלונות מכוונים בזווית ברוסטר, מובן כי כל הקרינה שכיוון הקיטוב שלה מאונך למישור הפגיעה נפלטת כבר בשלבים הראשונים אל מחוץ לחלל השפופרת (החזרה מהחלון הצידה).

בתוך השפופרת נותרת רק קרינה המקוטבת במישור הפגיעה (ביחס לחלון). קרינה זו אינה עוברת החזרות בחלונות ברוסטר האוטמים את שפופרת הגאז, מכיוון שנותר רק כיוון הקיטוב המועבר.

מובן כי הקרינה הנפלטת מלייזרים אלו מקוטבת (ראה איור 7.27).

חלון ברוסטר בשפופרת לייזר גזי

איור 7.27: חלון ברוסטר בשפופרת לייזר גזי

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"