ההסבר הפיזיקלי לתופעת הקיטוב ע"י החזרה

ההסבר הפיזיקלי לתופעת הקיטוב ע"י החזרה קשור באינטראקציה בין אור לחומר.

כאשר קרינה אלקטרומגנטית פוגעת בחומר, גורם השדה החשמלי של הקרינה לאטומי החומר להתנודד, וכתוצאה מכך לפלוט את הקרינה.

על משטח הגבול בין האוויר לחומר יכול להתנודד רק השדה החשמלי המכוון במקביל למשטח הגבול.

לכן, רק שדה חשמלי המאונך למישור הפגיעה (המוגדר על ידי הקרן הפוגעת, הקרן המוחזרת, והאנך למישור הפגיעה) יכול לגרום לאטומים בחומר לפלוט קרינה בכיוון ההחזרה.

שדה חשמלי המתנודד במישור הפגיעה יגרום לאטומים המתנודדים לפלוט את קרינתם אל תוך החומר (שבירה).

על פי איור 7.26 המתאר את חוק ברוסטר, ניתן להבין את התופעה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"