גביש אנאיזוטרופי עם שבירה כפולה

בגביש אנאיזוטרופי עם שבירה כפולה, שתי האלומות להן קיטוב ימני ושמאלי תתנהגנה בצורה שונה.

נניח כי האלומה הרגילה מקוטבת קיטוב ימני (כיוון קיטוב זה נבחר בצורה אקראית) ווקטור השדה החשמלי מתקדם בגביש במהירות מסוימת.

ווקטורי השדה החשמלי בגביש אנאיזוטרופי בתחילה

איור 7.32a: ווקטורי השדה החשמלי בגביש אנאיזוטרופי בתחילה.

לעומת זאת, האלומה השנייה תתקדם במהירות שונה, למשל גדולה יותר.

תדירות הסיבוב של שני הוקטורים (המקוטבים קיטוב שונה) תישאר כפי שהייתה, ולכן האלומה המקוטבת קיטוב ימני תשהה בגביש פחות זמן מאשר האלומה השנייה.

נניח שעובי הגביש מתאים למקרה בו האלומה הרגילה שוהה בגביש פרק זמן שבו וקטור Er יעשה סיבוב מלא, לעומת זאת האלומה השנייה תהיה בגביש פחות זמן.

לכן ביציאתו מהגביש, וקטור Ee לא יספיק להשלים סיבוב שלם, ואז סכום של שני הוקטורים הנ"ל יהיה מכוון בכיוון השונה מכיוון כניסת האלומה אל הגביש (ראה איור 7.32).

ווקטורי השדה החשמלי בגביש אנאיזוטרופי לאחר סיבוב

איור 7.32b: ווקטורי השדה החשמלי בגביש אנאיזוטרופי לאחר סיבוב.

לדוגמא: את עובי הלוחית ניתן לתכנן ליצירת סיבוב מישור הקיטוב של אור מקוטב קווית ב- 90°.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"