שיטות ליצירת גל מקוטב

קיימות שיטות רבות ליצירת גל מקוטב, וביניהן:

  1. קיטוב ע"י החזרה.
  2. קיטוב על ידי שבירה.
  3. קיטוב על ידי בליעה סלקטיבית.
  4. קיטוב על ידי פיזור.
  5. קיטוב על ידי שבירה כפולה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"