2. קיטוב ע"י שבירה

ראינו כי בקיטוב על ידי החזרה, מועברת לתווך השני קרינה מקוטבת חלקית, ממנה הורדנו את חלק הקרינה המקוטב במקביל למשטח הגבול שבין שני התווכים.

אם ניקח סידרה של משטחים (כגון זכוכיות מיקרוסקופ המונחות זו על זו), נגרום לכך שכמעט כל הקרינה המקוטבת במקביל למשטח תוחזר (ראה איור 7.29).

קיטוב בתהליך שבירה באמצעות מספר לוחיות זכוכית

איור 7.29: קיטוב בתהליך שבירה באמצעות מספר לוחיות זכוכית

כתוצאה מכך, הקרינה המועברת (זו שעברה שבירה) תהיה מקוטבת כולה במאונך למשטח הגבול בין התווכים.

אלומת אור בלתי מקוטבת פוגעת בלוחית הראשונה בזוית ברוסטר (θB).

לאחר מעבר דרך מספר לוחיות, גם האור המועבר דרך הלוחיות מקוטב ברובו במישור הדף.

למעשה זהו היישום שתואר קודם עבור חלונות ברוסטר החותמים את שפופרת הגאז בלייזר גאזי. אלא שבמקום מספר רב של משטחים, מאלצים את הקרינה במהוד הלייזר לעבור שוב ושוב דרך אותם שני חלונות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"