גרף המתאר את חוק מלוס

באיור 7.33 מתואר הגרף של I/I0 כפונקציה של הזווית, גרף המתאר את חוק מלוס.

חוק מלוס, I/I0 כפונקציה של זווית סיבוב של המקטב

איור 7.33: חוק מלוס, I/I0 כפונקציה של זווית סיבוב של המקטב.

שים לב!

מה קורה כאשר משתמשים ב- 3 מקטבים, אחד לאחר השני?

ברור כי עוצמת האור המתקבלת לאחר 3 מקטבים, תלויה גם בזווית α בין כיוון המקטב הראשון לבין כיוון המקטב השני, וגם בזווית β בין כיוון המקטב השני לכיוון המקטב השלישי.

הקשר המתמטי נובע מחוק מלוס, ומתקבל:

I = I0 * cos2α * cos2β

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"