3. קיטוב ע"י בליעה סלקטיבית

אלו הם "המקטבים הרגילים" המכונים פולרואיד.

חומר זה מורכב מגבישונים מוארכים המסודרים בחומר פלסטי תוך שמירה על כיוון מועדף.

במקטבים אלו משתמשים בניסויי המעבדה, והם גם אלו בהם משתמשים במשקפי הפולרואיד.

פעולתו של מקטב מסוג זה מתוארת באיור 7.30.

מעבר אור בלתי מקוטב דרך מקוטב

איור 7.30: מעבר אור בלתי מקוטב דרך מקוטב

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"