8.1.1 שליטה באופני התנודה הרוחביים של אלומת הקרינה

עיצוב אלומת הקרינה בתוך מהוד הלייזר.

בסעיף 4.3 ראינו את צורת אופני התנודה הרוחביים הבסיסיים בלייזר.

בסעיף 4.4 ראינו כיצד נראית אלומת לייזר בתוך המהוד.

באיור 8.1 מופיע אופן התנודה הרוחבי הבסיסי עבור מספר מהודים מקובלים.

אופני התנודה הבסיסיים של מהודים מקובלים

איור 8.1: אופני התנודה הבסיסיים של מהודים מקובלים

בכל מהוד מופיעה (בקו מקווקו) צורת חזית הגל בתוך המהוד, והגבולות הרוחביים (בנקודת e-2 מהעוצמה) של הנפח אותו תופס אופן התנודה מתוך נפח המהוד.

במהוד יציב עם מראות כדוריות, קוטר האלומה במותן (Beam Waist) או במשטחי מראות המהוד נקבע ע"י:

  • רדיוסי העקמומיות של המראות.
  • המרחק בין המראות.
  • אורך הגל של קרינת הלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"