שליטה באורך הגל הנפלט מהלייזר

ניתן לשלוט באורך הגל הנפלט מהלייזר באמצעות שליטה על איבודי המהוד עבור אורכי הגל השונים.

אם גורמים לאיבודים גבוהים עבור כל אורכי הגל האחרים, פרט לאורך הגל המבוקש, ניתן לקבל לזירה אפילו בקווי לזירה חלשים ביותר.

כאשר רוצים לזירה בקו החזק ביותר לא נדרשים אמצעים מיוחדים, מכיוון שרוב האנרגיה תושקע בקו זה, כך שעבור הקווים האחרים לא תישאר אנרגיה מספקת להתגבר על איבודי המהוד.

כאשר רוצים לקבל פליטה באורך גל עבורו ההגברה אינה מכסימלית, קיימות שיטות רבות:

  1. ציפוי סלקטיבי על מראות המהוד.
  2. עירור סלקטיבי של התווך הפעיל.
  3. שימוש באלמנט אופטי מיוחד התוך המהוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"