אתלון (Etalon)

אתלון הוא מהוד קצר נוסף המוכנס לתוך מהוד הלייזר.

האתלון מורכב משני משטחים מקבילים, שהמרחק ביניהם נקבע כך שהמרחק בין שני אופני תנודה סמוכים של האתלון יהיה שווה בקירוב לרוחב עקומת ההגברה של הלייזר.

כך, יימצא רק אופן תנודה אורכי אחד תחת עקומת ההגברה (ראה איור 8.13).

בחירת אופן תנודה אורכי יחיד באמצעות אתלון

איור 8.13: בחירת אופן תנודה אורכי יחיד באמצעות אתלון

המהוד של הלייזר במקרה זה מורכב ממהוד כפול.

  • אופן תנודה יכול להתקיים במהוד הכפול רק כאשר הוא מקיים את תנאי הגלים העומדים עבור כל אחד משני המהודים בו זמנית.
  • רוחב הקו של אופן התנודה של האתלון תלוי בהחזרה של מראות האתלון.
  • ככל שההחזרה גבוהה יותר, רוחב אופן התנודה של האתלון צר יותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"