מהודים יציבים

כל המהודים עד כה היו מהודים יציבים.

כלומר אלומת הקרינה בתוך המהוד חזרה על מסלול הלוך ושוב במהוד מספר רב של פעמים.

מהוד בלתי יציב

דוגמא למהוד בלתי יציב היא זו של מהוד קעור – קמור.

מהוד זה בנוי ממראה קעורה גדולה וממראה קמורה קטנה, שהן בעלות מרכז עקמומיות משותף (כמתואר באיור 8.2).

דוגמא למהוד בלתי יציב

איור 8.2: דוגמא למהוד בלתי יציב

הקרינה נפלטת מלייזר זה מסביב למראת המוצא הקטנה, וצורתה היא של אופן התנודה הבסיסי TEM00, עם חור במרכזו.

מהוד זה משמש בלייזרי CO2 רציפים בהספק גבוה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"