5. מהוד חצי כדורי

מהוד חצי כדורי מורכב ממראה מישורית בצידו האחד של המהוד, ומראה כדורית בצידו השני.

מהוד חצי כדורי

איור 8.1.1ה': מהוד חצי כדורי.

מהוד זה כפי שמעיד שמו, מהווה חצי ממהוד כדורי כאשר ממקמים את המראה המישורית במקום בו היה מרכז המהוד הכדורי.

לכן, קוטר האלומה הוא מינימלי על המראה המישורית (כפי שהוא במרכז המהוד הכדורי), ומכסימלי במהוד על פני המראה הכדורית.

חזית הגל על פני כל אחת מהמראות מקבלת את צורת המראה.

זהו מהוד מקובל בלייזרים רציפים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"