דוגמא 8.1

קוטר אלומת הקרינה הנפלטת מלייזר הליום – נאון הוא 1.2 מילימטר, וזווית התבדרות שלה 1 מיליראדיאן.

משתמשים במרחיב אלומה מסוג קפלר, המורכב משתי עדשות חיוביות בעלות מרחקי מוקד של 1 ס"מ, ו – 6 ס"מ.

חשב את קוטר אלומת הקרינה ואת זווית ההתבדרות שלה, ביציאה ממרחיב האלומה.

פתרון דוגמא 8.1

קוטר האלומה ביציאה ממרחיב האלומה (d2):

d2 = d1* (f2 / f1) = 1.2 * 10-3 [m] * 6 [cm] / 1 [cm] = 7.2 * 10-3 [m]

זווית ההתבדרות (θ2):

θ2 = θ1 * (f1 / f2) = 1 [mrad] * 1 / 6 = 0.17 [mrad]

קיבלנו הקטנה משמעותית (פי 6) של התבדרות האלומה, על פי היחס בין מרחקי המוקד של 2 העדשות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"