3. שימוש באלמנט אופטי מיוחד התוך המהוד

כאשר המרחק בין אורכי הגל אינו גדול, מוסיפים בתוך המהוד אלמנט אשר משמש לבחירת אורך הגל המבוקש.

כל אלמנט בו קיימת נפיצה – תכונה היוצרת הפרדה בין אורכי גל (כגון מינסרה או שריג), יכול לשמש למטרה זו. לדוגמא נתייחס לשני אלמנטים אופטיים עם נפיצה:

  • מינסרה.
  • שריג.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"