סוגי אתלון

קיימים 3 סוגי אתלון נפוצים, כמתואר באיור 8.14:

סוגי אתלון בשימוש

איור 8.14: סוגי אתלון בשימוש.

  1. אתלון מצב מוצק – מורכב מגוש מלבני של חומר מוצק שקוף עם ציפויים על שני המשטחים החיצוניים שלו.
    ניתן מעט לכוון באמצעותו את אורך הגל הרצוי על ידי הטייתו בזווית קטנה.
  2. אתלון עם שכבת אוויר – מורכב משני משטחים וביניהם אוויר.
    מירווח האוויר בין שני המשטחים נשמר קבוע באמצעות חוצצים מדויקים.
  3. אתלון עם מספר אלמנטים – מורכב מ – 3 חלונות עם מירווחים קבועים ביניהם.
    חלק ממשטחי החלונות מצופים בציפוי המונע החזרה, ואחרים בציפוי המחזיר חלקית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"