פירושה המעשי של הקטנת זווית ההתבדרות של הקרינה הוא

  1. במרחק נתון מהלייזר, גודל כתם האור שיתקבל עם מרחיב האלומה יהיה קטן פי היחס בין מרחקי המוקד של העדשות מגודל הכתם ללא מרחיב האלומה.
  2. אותו גודל כתם מואר יתקבל עם מרחיב האלומה במרחק גדול פי היחס בין מרחקי המוקד של העדשות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"