ניזכר לדוגמא במספר מהודים נפוצים

1. מהוד מישורי – מישורי

מהוד מישורי – מישורי מורכב משתי מראות מישוריות המאונכות לציר האופטי של הלייזר.

מהוד מישורי-מישורי

איור 8.1.1א': מהוד מישורי-מישורי.

במהוד זה אלומת הקרינה בתוך המהוד ממלאת את כל הנפח של התווך הפעיל הנמצא בין שתי המראות.

חזית אלומת הגל בתוך המהוד היא מישורית, כך שלא נוצרות נקודות בהן עלול להיגרם נזק עקב צפיפות קרינה גבוהה יותר.

סוג מהוד זה נהוג בלייזר מצב מוצק פולסי, מכיוון שהוא מאפשר ניצול כל התווך הפעיל ולא נוצר בו מיקוד בתוך מוט הלייזר.

הקרינה נפלטת ממהוד זה כגל מישורי עם התבדרות נמוכה.

המגבלות של מהוד מישורי – מישורי תוארו בסעיף 4.4.1, וביניהן:

  • איבודי עקיפה גבוהים.
  • רגישות לכיוונון המהוד שמתבטאת ביציבות נמוכה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"