תהליך ההחזרה מאחת הבליטות בשריג החזרה

כאשר מתבוננים מקרוב בתהליך ההחזרה מאחת הבליטות בשריג החזרה, כפי שמתואר באיור 8.12ב', רואים את קיום ההחזרה ממשטח בודד של בליטה בצורת משולש.

החזרה משריג

איור 8.12ב: החזרה משריג

המשטח החיצוני של הבליטה מהווה מראה מחזירה.

אם נקרא לזווית הפגיעה בין אלומת הקרינה הפוגעת לבין האנך לשריג α, ולזווית בין אלומת הקרינה המוחזרת לאנך לשריג β, נקבל את המשוואה:

mλ= d(sinα+sinβ)

λ = אורך הגל של הלייזר [μm].

d = מחזור השריג.

α= זווית הפגיעה ביחס לאנך לשריג α = q + A.

β = זווית ההחזרה ביחס לאנך לשריג β = q – B.

m = סדר העקיפה (מספר שלם).

θ = זווית הבליטה בשריג.

כאשר האלומה המוחזרת נמצאת מצידו השני של האנך למשטח הבודד, מוחלף סימן ה + בנוסחה בסימן –.

בשרטוט 8.12ב' מוגדרות זוויות חדשות (A, B) שהן:

  • A = זווית פגיעה ביחס לאנך למשטח של בליטה מסוימת.
  • B = זווית החזרה ביחס לאנך למשטח של בליטה מסוימת.

הזוויות שבין האנך למשטח הבליטה, לבין אלומת הקרינה הפוגעת ואלומת הקרינה המוחזרת

הזוויות שבין האנך למשטח הבליטה, לבין אלומת הקרינה הפוגעת ואלומת הקרינה המוחזרת.

ברור כי במקרה זה, על פי חוק ההחזרה, זווית A שווה לזווית B.

כלומר רוב האנרגיה מוחזרת לכיוון מועדף!

תופעה זו מתרחשת רק כאשר ההחזרה המסודרת ממשטח המראה, מתלכדת עם כיוון אחד מסדרי העקיפה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"