1. ציפוי סלקטיבי על מראות המהוד

יוצרים על מראות המהוד ציפוי סלקטיבי, שההחזרה שלו שונה עבור אורכי גל שונים.

דוגמא בולטת היא לייזר הליום נאון, ממנו רוצים בדרך כלל לקבל לזירה בתחום הספקטרום האדום:

λ = 0.6328 [mm]

זאת למרות שעבור שני קווי הספקטרום של לייזר זה בתחום האינפרא אדום:

λ = 1.152[mm]

λ= 3.3913[mm]

ההגברה גבוהה יותר מזו עבור תחום הספקטרום הנראה.

להתגבר על בעיה זו משתמשים במראות מהוד בעלות החזרה גבוהה עבור האור האדום, כך שלאורכי הגל בתחום האינפרא אדום אין מספיק הגבר להתגבר על איבודי המהוד.

בצורה דומה ניתן לקבל מלייזר הליום – נאון קו חלש נוסף בתחום הנראה:

λ = 0.5435[mm]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"