8.1.2 שליטה באלומת קרינת הלייזר לאחר פליטתה מהמהוד

התבדרות האלומה בלייזר היא מסדר גודל של 1 מיליראדיאן.

כלומר, במרחק 1,000 מטרים יגדל קוטר האלומה ל1- מטר.

כאשר רוצים להקטין את התבדרות אלומת הלייזר יש להשתמש באלמנט אופטי חיצוני למהוד.

ידוע באופטיקה שהמכפלה של קוטר האלומה (d) בזוית ההתבדרות שלה (θ) היא גודל קבוע.

כלומר:

כאשר רוצים להקטין את זווית ההתבדרות, יש להרחיב את קוטר האלומה.

בעמודים הבאים מתואר מרחיב האלומה ותכונותיו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"