מכווץ אלומה המבוסס על טלסקופ גלילאו

מובן כי כאשר רוצים להשיג מטרה הפוכה, הקטנת קוטר אלומת קרינה, לדוגמא כדי להגדיל את צפיפות ההספק, משתמשים ב"טלסקופ הפוך" כמתואר באיור 8.6.

שיטה להגדלת צפיפות ההספק של אלומת קרינה מקבילה

איור 8.6: שיטה להגדלת צפיפות ההספק של אלומת קרינה מקבילה

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"