תכנון מצמד המוצא של הלייזר

במהוד לייזר בו למראות המהוד יש רדיוס עקמומיות, נפלטת הקרינה החוצה מהמהוד עם חזית גל כדורית, המתבדרת בהתאם לרדיוס המראה של מצמד המוצא.

כדי להקטין התבדרות זו, ניתן להשתמש בעדשה מרכזת במצמד המוצא.

באיור 8.3 מתואר מצמד מוצא המורכב מעדשה מרכזת, עם ציפוי מחזיר על צידה הקדמי.

מצמד מוצא המורכב מעדשה מצופה

איור 8.3: מצמד מוצא המורכב מעדשה מצופה

ציפוי זה גורם למשטח הפנימי של העדשה לשמש כמראת מהוד, ורק אותו חלק מהקרינה הנפלט החוצה מהציפוי, עובר מיקוד על ידי העדשה עצמה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"