"רעש" מרחבי המופיע בפרופיל אלומת קרינה גאוסיאנית

דוגמאות לתופעות הגורמות ל"רעש":

  1. החזרות מקירות תווך הלזירה (שפופרת הגאז, או שולי הגוש של תווך מוצק).
  2. מיפתחים שונים הגורמים לתופעות עקיפה (מיפתח היציאה, או חרירים מגבילים אחרים).
  3. עקיפה שעוברת אלומת הקרינה הפוגעת במכשולים כגון: גרגרי אבק, שריטות, פגמים בגבישים וכו'.

כאשר אלומת הלייזר פוגעת במסך רחוק, מתקבלת על המסך תמונה המכילה כתמים כהים ותופעות עקיפה שונות. אלו נגרמים כתוצאה מהתאבכויות בין קטעי האלומה השונים המגיעים למסך במסלולים מעט שונים.

דוגמא לפרופיל קרינה גאוסי "נקי", לעומת פרופיל קרינה "אמיתי" הנפלט מלייזר מופיעה באיור 8.7.

"רעש" מרחבי המופיע בפרופיל אלומת קרינה גאוסיאנית

איור 8.7: "רעש" מרחבי המופיע בפרופיל אלומת קרינה גאוסיאנית.

כל היישומים הקשורים להתאבכות, כגון הולוגרפיה, דורשים אלומת קרינה נקיה, ללא רעש.

מכיוון שהרעש נוצר על ידי אלומות העוברות במסלול מעט שונה מהמסלול של האלומה הראשית, ניתן להבחין ברעש כאשר נתבונן בתמונת השדה הרחוק של הקרינה.

אותות הרעש ימצאו מחוץ לתחום האות המרכזי.

במקום להימצא במרחק גדול מהלייזר, ניתן ליצור תמונה של השדה הרחוק באמצעות עדשה.

במוקד העדשה נוצרת תמונת השדה הרחוק של אלומת הקרינה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"