לייזרים הפולטים במספר אורכי גל

קיימים מספר לייזרים שהתווך הפעיל שלהם כולל מספר רב של רמות ביניהן יכול להתרחש היפוך אוכלוסייה.

להלן מספר דוגמאות:

1. לייזר יון הארגון

ללייזרים גאזיים מספר רמות רב, וקיימים מעברים מותרים רבים בהם יכולה להתרחש לזירה.

כאשר לא דואגים לבחור קו לזירה מסוים, יפלטו מלייזר יון הארגון 5 אורכי גל בו זמנית.

אלו הקווים בהם העוצמה היחסית גבוהה, והם לא מאפשרים לקווים החלשים יותר להופיע.

רק כאשר מונעים מהקווים החזקים את אפשרות הלזירה, ניתן לגלות גם את הקווים החלשים.

2. לייזר ה- CO2

יכול לפלוט קרינה במספר רב מאוד של קווים בתחום הספקטרום: 9.5-11 מיקרון.

מעברים אפשריים אלו נובעים מרמות האנרגיה הרוטציוניות של מולקולת ה- CO2.

לייזר זה פועל בדרך כלל באורך גל של 10.6 מיקרון, שהוא המעבר החזק ביותר.

3. לייזר צבע

כאשר תווך הלזירה הוא נוזל צבע, ניתן לקבל עבור כל אחד מחומרי הצבע המוכנסים לנוזל תחום ספקטראלי רחב של לזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"