3. מהוד קונפוקלי

מהוד קונפוקלי הוא מקרה פרטי של מהוד מראות קעורות, בו רדיוס העקמומיות של המראות זהה למרחק ביניהן.

מהוד קונפוקלי

איור 8.1.1ג': מהוד קונפוקלי.

במהוד זה אלומת הקרינה היא בעלת מותן צרה במרכז המהוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"