מינסרת ליטראו (Littrow)

למעשה, כאשר רוצים להגביל את פעולת הלייזר לאורך גל יחיד, ולא מחפשים יכולת כיוונון של אורך הגל, ניתן להשתמש במינסרה המכילה על משטח אחד שלה את המראה המחזירה של מהוד הלייזר.

מינסרה מסוג זה נקראת מינסרת ליטראו (Littrow) ומתוארת באיור 8.11.

מינסרת ליטראו כבורר אורך גל יחיד

איור 8.11: מינסרת ליטראו כבורר אורך גל יחיד

זווית המינסרה במקרה זה שווה לחצי זווית ברוסטר.

במינסרה זו האור נשבר רק פעמיים במסלול הלוך ושוב בלייזר, לעומת 4 פעמים במינסרה רגילה.

מינסרה זו מאפשרת כיוונון של אורך הגל עד כדי מחצית מיכולת הכיוונון של מינסרה בזווית ברוסטר.

השימוש העיקרי במינסרת ליטראו הוא כאשר רוצים להגביל את אורך הגל הנפלט מלייזר, לאורך גל מסוים מתוך מספר אורכי גל אפשריים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"