מספר עובדות לגבי השימוש בשריג החזרה כבורר אורכי גל

  • המשטח של שריג החזרה מורכב מאוסף של בליטות צמודות בצורת משולשים.
  • ההחזרה משריג מתבצעת למספר סידרי החזרה, ולכן האנרגיה אינה מוחזרת לכיוון אחד (ראה איור 8.12א').

החזרה משריג

איור 8.12א: החזרה משריג

  • כל סדר עקיפה בשריג מכיל את כל ספקטרום אורכי הגל של הגל הפוגע.
  • ככל שאורכי הגל ארוכים יותר, הם מוסטים יותר ממסלולם.
  • כאשר משתמשים בשריג לבחירת אורך הגל הרצוי בלייזר, משתדלים לתכנן את השריג כך שרוב האנרגיה מוחזרת בסדר הראשון.
  • כאשר מתבוננים מקרוב בתהליך ההחזרה מאחת הבליטות בשריג החזרה, כפי שמתואר באיור 8.12ב', רואים את קיום ההחזרה ממשטח בודד של בליטה בצורת משולש.

החזרה משריג

איור 8.12ב: החזרה משריג

המשטח החיצוני של הבליטה מהווה מראה מחזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"