2. עירור סלקטיבי של התווך הפעיל

בתווך לזירה בו אפשריות רמות אנרגיה מעוררות שונות, מהן יכול להתרחש תהליך לזירה, ניתן להשתמש בעירור סלקטיבי של תווך הלזירה.

מעוררים את התווך הפעיל באמצעות קרינה בעלת אורך גל מוגדר (מלייזר אחר).

בוחרים את אורך הגל המעורר כך שאנרגיית העירור תיגרום לעירור של רמות אנרגיה מסוימות, ולא של אחרות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"