2. מהוד מראות קעורות עם רדיוס עקמומיות גדול של המראות

מורכב משתי מראות קעורות עם רדיוסי עקמומיות גדולים המכוונות אחת אל מול השניה, והמרחק ביניהן קטן מרדיוס העקמומיות שלהן.

מהוד מראות קמורות עם רדיוס עקמומיות גדול

איור 8.1.1ב': מהוד מראות קמורות עם רדיוס עקמומיות גדול.

עקמומיות המראות מקטינה את איבודי העקיפה הגבוהים הקיימים במהוד מישורי מישורי.

אלומת הקרינה צרה יותר במרכז המהוד, ורק במקום זה חזית הגל היא מישורית.

על פני מראות המהוד חזית הגל כדורית עם רדיוס השווה לרדיוס העקמומיות של מראות המהוד.

במהוד מראות קעורות סימטרי, קוטר האלומה במרכז המהוד קטֵן ככל שקטֵן היחס בין רדיוס העקמומיות של המראות למרחק שביניהן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"