מתנד אקוסטי

כדי להמחיש מהו מעגל תנודה, ניתן להשתמש בדוגמא מוכרת מתחום האקוסטיקה:

מערכת הגברת קול מורכבת ממיקרופון, מגבר ורמקול ראה איור 3.1.

מערכת הגברת קול בסיסית

איור 3.1: מערכת הגברת קול בסיסית.

מערכת הגברת קול הופכת למתנד (אוסצילטור) אקוסטי היוצר שריקה באופן ספונטני.

כאשר מכוונים את המיקרופון אל מול הרמקול (ראה איור 3.2), יוצרים מעגל סגור (מערכת עם משוב) בו נוצרת בצורה ספונטנית שריקה הנשמעת מהרמקול.

מערכת הגברת קול עם משוב, יוצרת מתנד אקוסטי

איור 3.2: מערכת הגברת קול עם משוב, יוצרת מתנד אקוסטי.

הסבר:

השריקה נוצרת מכיוון שכל רחש קל הנקלט במיקרופון, מוגבר במגבר.

האות המוגבר מושמע ברמקול ומוזן שוב למיקרופון, וכך נמשך תהליך הגברת האות עד להישמע הצפצוף המתמשך ברמקול.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"