3.1 התווך הפעיל

נסתכל על כל אחת מיחידות המבנה בנפרד:

3.1 התווך הפעיל

זהו צבר אטומים, או מולקולות, שניתן לעורר אותן למצב של היפוך אוכלוסייה ולהפיק מהם קרינה אלקטרומגנטית ע"י פליטה מאולצת.

התווך הפעיל יכול להיות במצב צבירה כלשהו: מוצק, נוזל, גאז או פלסמה.

החלוקה בפרק 6 לסוגי הלייזר השונים היא על פי מצב הצבירה של התווך הפעיל של הלייזר.

רשימת החומרים בהם יצרו תהליך לזירה כוללת מאות חומרים ומספרם גדל מידי שנה.

התווך הפעיל בלייזר הוא הקובע אלו אורכי גל יכולים להיפלט מהלייזר, לפי סוג המעבר המתאים בין רמות האנרגיה בחומר בו מתרחש תהליך הלזירה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"