מבנה הלייזר

באנלוגיה למתנד אלקטרוני ניתן לתאר את מתקן הלייזר כמורכב מארבע יחידות מבנה (ראה איור 3.4):

מערכת לייזר

איור 3.4: מערכת לייזר

  • תווך פעיל (Active Medium) המשמש כמגבר אופטי.
  • מנגנון עירור (Excitation Mechanism).
  • מנגנון משוב (Feedback) אופטי.
  • אמצעי צימוד הקרינה האלקטרומגנטית החוצה (Output Coupler).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"