4.1 גלים עומדים

כידוע מתורת הגלים, כאשר שני גלים בעלי תדירות ומשרעת שווים נעים באותו מסלול בכיוונים מנוגדים, יוצרת התאבכותם גל מתנודד המופיע כקבוע במרחב ← גל עומד.

כמו בגלים עומדים במיתר מתנודד הקשור בשני קצותיו, הנקודות הקבועות בגל עומד נקראות צמתים (Nodes) .

באיור 4.1 מופיע תאור תהליך היווצרות של גל עומד במהלך מחזור (T) שלם.

תהליך ההיווצרות של גל עומד

איור 4.1: תהליך ההיווצרות של גל עומד.

N = צומת (Node)

A = שיא (Anti-Node)
מצב הגל באיור 4.1 מתואר כל רבע זמן מחזור.

העיגול המלא (הנקודה השחורה) מראה כיצד מתקדמת ההפרעה, המתוארת על ידי נקודת שיא של הגל, במשך מחזור שלם (T).

בקו מלא מתואר גל המתקדם ימינה, ובקו מקווקו מתואר גל המתקדם שמאלה.

בצד ימין של האיור מוצגת התוצאה המתקבלת מסופרפוזיציה של שני הגלים כפונקציה של הזמן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"